La servitud voluntària (2: «No és covardia»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.

La servitud voluntària (1: «Només vull entendre com pot ser»)

Extracte de «La servitud voluntària», d’Etienne de la Boétie.