A l’aeroport de Son Santjoan no hi ha consigna d’equipatges

L’al·lota del taulell d’informació de l’aeroport de Son Santjoan fou empàtica i servicial, dues coses sovint males de trobar. Li vaig preguntar on era la consigna, i em va dir que no n’hi havia cap. Que diuen que ho fan per seguretat, però a Madrid n’hi ha, tot i que allà sí han patit atemptats. Li sabia greu la falta de consigna i va proposar-me obrir una reclamació. Era tot el que podíem fer.